کیف_مجلسی_زنانه

کیف زنانه

دارای دو بند کوتاه و بلند دوشی
تمام چرم گاوی ترک